Osijek

Osječka Tvrđa

3 svibnja 2023.

Napisao Matija Čaić

Zahvaljujući Otomanskoj invaziji, Hrvatska je prepuna dvoraca i dobro utvrđenih gradova poput Osijeka.

Izgradnja

Sa jačanjem otomanske opasnosti, u 17. i 18. stoljeću se javlja potreba za stvaranjem obrambenog bedema u obliku utvrđenih gradova uz granicu. Izgradnju je inicinrao Eugen Savojski, a najpoznatiji takav grad je Osijek.

Gradnju je vodio general Johann Stephan von Beckers. Nakon što je Tvrđa sagrađena, sigurnost i dobar položaj su postavili Osijek u središte ovog dijela Europe, a zahvalni stanovnici su tijelo preminulog generala zazidali u sjeverni bedem.

Tlocrt Tvrđe

Ulice su bile građene planski i pod pravim kutevima kako bi se vojska i oprema što brže dopremali do bedema. Uzor im je bio antički rimski logor pa su tako i dvije glavne ulice nazvane Cardo (protezala se sjever – jug) i Decumanus (protezala se istok – zapad).

Grad na granici svjetova

Osijek je tada postao multietnički grad. Doseljenici iz okolnih zemalja su dolazili tražeći zaštitu. Oni koji su se odlučili trajno naseliti, imali su priliku učiti hrvatski jezik uz latinski i njemački koji  su bili službeni.

Na glavnom trgu, koji se tada zvao Vinski, a danas Trg Sv. Trojstva, svake subote i srijede se prodavalo vino uvezeno iz Baranje.

Anegdote

Vrata utvrde su se zatvarala u suton i nisu se smjela otvarati do zore. Tog propisa su se građani tako čvrsto držali da je čak i car Josip II morao prenoćiti izvan zidina kad je došao u prvi posjet Osijeku 1768. godine jer je došao nakon zalaska sunca.

1805. godine je Napoleon zaprijetio Beču. Osijek je tada smatran najsigurnijom utvrdom Habsburškog carstva tako da je cijela carska riznica preseljena u njega. Nakon što je riznica vraćena u Beč, jedna škrinja s blagom nije nikada nađena.

Crkva Sv. Krševana, Krk

Komentari
0

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Javi se